Adatvédelmi nyilatkozat


A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti az Ügyféltől: név, szállítási-számlázási cím, elektronikus levelezési cím, elérhetőségi telefonszám.
Választhatóan megadható az adószám a számlázáshoz, valamint a szállításhoz kapcsolódó egyéb megjegyzés.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően megadható adat esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Az adatok törlését Ügyfél írásban, e-mailben kérheti.